دستگاه دست شوی اتوماتیک ماتیکا

دستگاه دست شوی نازلی و میکروجتی خودکار ماتیکا در یک فرایند ۳ مرحله ای به صورت کاملا اتوماتیک اقدام به شستشوی دست افراد می نماید به گونه ای که با ورود دست به محفظه شستشو توسط ماژولهای حرکتی شناسایی شده و مرحله اول شستشو که مه پاشی محلول ضد عفونی کننده شستشو می باشد آغاز می شود بعد از مرحله محلول پاشی مرحله شستشو دستها آغاز می گردد و دستگاه با ۴ نازل میکروجت ۱۸۰ درجه ای با پاشش منحنی و زاویه دار اقدام به پاشش آب به روی دستها می نماید، مرحله سوم آن دقیقا بعد از پایان مرحله شستشو آغاز می شود و مرحله خشک کردن است، خشک کن دستگاه در محفظه دستگاه قرار داشته و دارای فیلترهای مخصوص ورودی هوا می باشد و فرایند خشک کردن دقیقا در محفظه دستگاه صورت می گیرد خشک کن دستگاه دارای قابلیت تنظیم دما و قدرت باد می باشد و در کل کلیه مراحل دستگاه قابل تنظیم زمانی می باشد، ضمن اینکه دستگاه مجهز به لامپ  uvcتایمردار است و در صورت لازم اقدام به گندزدایی محفظه شستشو دستگاه می نماید

دست شوی – دست شوی اتومات – دست شوی خودکار – دستشوی اتومات - دستشوی اتوماتیک – دستشوی – شوینده دست – دستگاه شوینده دست – دستگاه دستشوی – دست شور- دستشور – دستشویی - آنتی کرونا – ضد کرونا – ضدعفونی دستها – شوینده های دست – تجهیزات بهداشتی – تجهیزات پزشکی – تجهیزات اتاق عمل

 

دستگاه مدنظر به صورت کاملا اتوماتیک بدون هیچگونه تماسی اقدام به شستشو دستها طی ۳ مرحله می نماید که بامصرف آب بسیار کمتر از سایر نمونه ها همراه است و ویژگی خاص آن امکان تماس دودست در هنگام فرایند شستشو در محفظه دستگاه می باشد که امکان دفع بیشتر آلودگی دستها را فراهم می کند و اینکه دستگاه شامل خشک کنی می باشد که در محفظه دستگاه قرارداشته و ضمن استفاده از فیلترهای ورودی هوا موجب به هم خوردن هوای محیط نیز نمی گردد و همچنین دستگاه با داشتن لامپ uvc امکان گندزدایی محفظه شستشو در زمانی که دستگاه خاموش است را نیز فراهم می کند و از تجمیع باکتریها و جلبکها و ... در محفظه شستشو جلوگیری می نماید علاوه بر موارد عنوان شده دستگاه کاملا هوشمند و قابل تنظیم زمانی کلیه مراحل و تنظیم دما و شدت سیستم خشک کن آن است

 

تجهیزات بیمارستان – تجهیزات بهداشتی – آنتی ویروس – تجهیزات آزمایشگاه – ضد ویروس – لامپ  uv – دستگاه ضدعفونی کننده – دستگاه uv – ضد عفونی دستها – محلول ضد عفونی – دستگاه آنتی باکتری – شستشوی اتوماتیک دست – دستگاه دست شوی – دستگاه ضد عفونی کننده دست –

 

 دستگاه دست شوی نازلی و میکروجتی خودکار ماتیکا در یک فرایند ۳ مرحله ای اقدام به شستشوی دست افراد می نماید به گونه ای که پنل ورودی دستگاه دارای ۲ سوراخ به قطر ۱۵ سانتی متر جهت ورود ۲ دست انسان می باشد(شکل 2) و با ورود دست به محفظه شستشو توسط ماژولهای حرکتی شناسایی شده و مرحله اول شستشو که مه پاشی محلول ضد عفونی کننده شستشو می باشد آغاز می شود و محلول ضدعفونی کننده با استفاده از چندین نازل مه پاشی به روی دستهای فرد به صورت پودری ریخته می شود. بورد الکترونیکی دستگاه طوری طراحی و برنامه نویسی شده است(شکل 3) که قابلیت تنظیم زمانی در همه مراحل در آن وجود دارد(شکل ۵ شماره ۱) و پنل کنترل و تنظیمات دستگاه در قسمت پشت و بالای دستگاه در محفظه ای قرارداده شده است. این نازلها به وسیله شیلنگ به یکدیگر متصل بوده و انتهای آن به موتور پمپی متصل می باشد که در محفظه محلول شستشو قرار دارد. بعد از مرحله محلول پاشی مرحله شستشو دستها آغاز می گردد و دستگاه با چندین میکروجت به صورت مخروطی و ۱۸۰ درجه ای آب را به صورت منحنی و در جهت پایین با فشار لازم از چندین جهت به دستها می پاشد این میکروجتها دور ورودیهای محفظه شستشو قرار دارند و برروی شلنگی نصب شده اند و انتهای آن به شیربرقی و یا موتور پمپی متصل میباشد اقدام به پاشش آب به روی دستها می نماید(شکل 4) محفظه دستگاه متفاوت از برخی دست شوهای خودکار خارجی می باشد که به تازگی روانه بازار شده اند به گونه ای که امکان تماس دو دست انسان در آن وجود دارد و فرد در صورتی که بخواهد می تواند به به هم مالیدن دو دست در فرایند شستشو همکاری نموده و اقدام به شستشو دستهای خود نماید این مرحله نیز همانند مرحله اول امکان تنظیم زمان شستشو وجود دارد(شکل ۵ شماره ۱). در حال حاضر دستگاه فرایند ۳ مرحله دارد که مرحله سوم آن دقیقا بعد از پایان مرحله شستشو آغاز می شود و مرحله خشک کردن است، خشک کن دستگاه دارای قابلیت تنظیم دما و قدرت باد می باشد و و خشک کن دستگاه در محفظه دستگاه قرار داشته و دارای فیلترهای مخصوص می باشد و فرایند خشک کردن دقیقا در محفظه دستگاه صورت می گیرد و تمامی معایب و انتقادهایی که به خشک کن ها می شود در خشک کن این دستگاه پوشش داده شده است محفظه ورودی خشک کن در داخل دستگاه بوده و دارای فیلتر می باشد و این خشک کن باعث به هم خوردن هوای محیط نیز نمی گردد(شکل 1) به جهت جابجایی هوا در محفظه شستشو، قابل توجه است که این سه مرحله به وسیله ۳ رنگ متفاوت از لامپها و ال ایی دی ها مجزا شده است مرحله اول با روشنایی سفید و مرحله دوم با روشنایی آبی و مرحله سوم با روشنایی قرمز همراه خواهد بود(شکل 1 شماره های  1  2  3) که جلوه مناسبی به دستگاه می دهد و باعث رغبت شستشوی دستها در اشخاص می گردد. غیر از موارد فوق دستگاه مجهز به لامپ UVC می باشد و در زمان های خاص با روشن کردن آن(شکل ۵ شماره ۲) اقدام به گندزدایی محفظه دستگاه به جهت جلوگیری از رشد هرگونه باکتری مضر، جلبک و ... شود و این لامپ دید مستقیم با چشم ندارد و دارای زمانبندی بوده و خود به خود بعد از بازه زمانی در نظر گرفته شده خاموش می گردد زیرا امکان آسیب دیدن دستها در زمان روشن بودن لامپ ممکن است وجود داشته باشد هرچند زمان شستشو دستگاه بسیار کوتاه می باشد. دستگاه همانند ماشین لباسشویی، ماشین ظرف شویی و ... طوری طراحی شده است که آب ناشی از شستشو همان لحظه خارج می گردد

 

دست شوی – دست شوی اتومات – دست شوی خودکار – دستشوی اتومات - دستشوی اتوماتیک – دستشوی – شوینده دست – دستگاه شوینده دست – دستگاه دستشوی – دست شور- دستشور – دستشویی - آنتی کرونا – ضد کرونا – ضدعفونی دستها – شوینده های دست – تجهیزات بهداشتی – تجهیزات پزشکی – تجهیزات اتاق عمل – تجهیزات بیمارستان – تجهیزات بهداشتی – آنتی ویروس – تجهیزات آزمایشگاه – ضد ویروس – لامپ  uv – دستگاه ضدعفونی کننده – دستگاه uv – ضد عفونی دستها – محلول ضد عفونی – دستگاه آنتی باکتری – شستشوی اتوماتیک دست – دستگاه دست شوی – دستگاه ضد عفونی کننده دست –  Washing Machine - Automatic Washing Machine - Automatic Washing Machine - Automatic Washing Machine - Automatic Washing Machine - Washing Machine - Hand Washing Machine - Hand Washing Machine - Washing Machine - Anti Corona - Anti Corona - Hand Disinfection - Hand Washing - Sanitary Equipment - Medical Equipment - Room Equipment Operation - Hospital equipment - Sanitary equipment - Antivirus - Laboratory equipment - Anti-virus - UV lamp - Disinfection device - UV device - Hand disinfection - Disinfection solution - Antibacterial device - Automatic hand washing - Hand washing machine - Disinfection device Hand maker -

 

دست شوی – دست شوی اتومات – دست شوی خودکار – دستشوی اتومات - دستشوی اتوماتیک – دستشوی – شوینده دست – دستگاه شوینده دست – دستگاه دستشوی – دست شور- دستشور – دستشویی - آنتی کرونا – ضد کرونا – ضدعفونی دستها – شوینده های دست – تجهیزات بهداشتی – تجهیزات پزشکی – تجهیزات اتاق عمل – تجهیزات بیمارستان – تجهیزات بهداشتی – آنتی ویروس – تجهیزات آزمایشگاه – ضد ویروس – لامپ  uv – دستگاه ضدعفونی کننده – دستگاه uv – ضد عفونی دستها – محلول ضد عفونی – دستگاه آنتی باکتری – شستشوی اتوماتیک دست – دستگاه دست شوی – دستگاه ضد عفونی کننده دست –

Washing Machine - Automatic Washing Machine - Automatic Washing Machine - Automatic Washing Machine - Automatic Washing Machine - Washing Machine - Hand Washing Machine - Hand Washing Machine - Washing Machine - Anti Corona - Anti Corona - Hand Disinfection - Hand Washing - Sanitary Equipment - Medical Equipment - Room Equipment Operation - Hospital equipment - Sanitary equipment - Antivirus - Laboratory equipment - Anti-virus - UV lamp - Disinfection device - UV device - Hand disinfection - Disinfection solution - Antibacterial device - Automatic hand washing - Hand washing machine - Disinfection device Hand maker -

 

اطلاعات بیشتر و خرید آنلاین