محل برگزاری و هزینه ها

"اولین کنفرانس اقتصاد دانش با رویکرد اقتصاد مقاومتی" نمایه شده در پایگاه CIVILICA  در تاریخ 22 تیر ۱۳۹۷ در هتل بین المللی میزبان شهرستان بابلسر برگزار خواهد شد.

 


 
هزینه های ثبت نام


هزینه ثبت نام هر مقاله              ۲۵۰۰۰۰ تومان

                    هزینه اسکان نویسندگان و اعضای کمیته علمی           رایگان    .....  تصاویر محل اسکان

هزینه حضور نویسندگان                          رایگان

هزینه مقالات دوم، سوم و ...(برای هر مقاله)    ۱۲۰۰۰۰ تومان

هزینه چاپ مقاله در دوفصلنامه مطالعات اقتصاد دانش و مجله بین المللی اقتصاد مقاومتی                  رایگان

هزینه شرکت کنندگان آزاد + اسکان             ۱۵۰۰۰۰ تومان