لیست قیمت ها

 

دانلود تصویر با کیفیت

 

جهت پرداخت هزینه های دستگاه ها نیاز است از طریق

شماره حاب: ۰۱۰۶۶۷۱۸۶۲۰۰۰  بانک ملی به نام شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال

به شماره کارت: ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۰۸۴۱۴

 به شماره شبا: ۸۴۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۶۶۷۱۸۶۲۰۰۰

واریز گردد

 

 شارژر - فروشگاه ایستگاه شارژ - دستگاههای شارژ موبایل - LDMIO - ال دینیو - ایستگاههای شارژ - ایستگاههای شارژ موبایل و تبلت - نیمکت شارژ - مبلمان شهری - MOBILE CHARGING STATION - انواع شارژر - شارژر موبایل - شارژر رومیزی - شارژر چندتایی - سیم های شارژ - شارژر بزرگ